Om oss

Förskolan IQRA är ett privat alternativ till kommunala förskolor. IQRA startades i september 2012 med målet att skapa en trygg och stimulerande plats för barn mellan 1 och 5 år.

Uppdraget:

Vårt uppdrag är att bedriva barnomsorg utefter våra styrdokument som är LpFö-98, Västerås stads skolplan, Barnkonventionen, Likabehandlingsplan, Handlingsplan för barnens säkerhet och förskolan IQRA:s verksamhetsplan.

Vision:

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna glädje när de går till förskolan.

Vi vill skapa en förskola där alla känner sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och  förutsättningar.

Vi vill att en positiv och harmonisk stämning skall råda på förskolan så att det blir en utvecklande, lärande och tillåtande miljö för både barn och vuxna.

Förskolans värdegrund:

På förskolan IQRA vill vi skapa en miljö där alla, såväl stora som små, känner sig delaktiga och viktiga.

En plats där det finns tillräckligt många, och tillräckligt kompetenta vuxna för att varje enskilt barn ska bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå.

En plats som är så trygg att man vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet skall bli.

Vi vill skapa en förskola där hemmet och förskolan arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där barnets olika världar kompletterar varandra och skapar en helhet.

På förskolan IQRA vill vi hjälpa barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende i ryggsäcken och en stor lust att utvecklas på sin väg genom livet.