Välkommen till förskolorna IQRA!

Förskolorna IQRA erbjuder en inkluderande och språkutvecklande miljö med hög kompetens bland våra pedagoger. Vi har särskilt fokus på arbetet med två- och flerspråkighet.

Förskolan arbetar med små barngrupper där varje barn får mycket uppmärksamhet och tid av pedagogerna som bedriver ett strukturerat och planerat pedagogiskt arbete utifrån Lpfö-18.

Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt där vi arbetar tillsammans med hemmet för alla barns bästa. Barnets olika världar ska komplettera varandra och tillsammans forma en helhet. Vi vill hjälpa barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende och lust att utvecklas. 

Vi har förutom flera förskollärare och barnskötare en beteendevetare anställd för att kunna tillgodose alla barns behov.

IQRA är en mångkulturell förskola i Västerås för barn mellan 1 och 5 år. Vi är ett privat alternativ till kommunala förskolor.

Vi erbjuder även transport till och från förskolan vid behov.

IQRA Utbildning

Våra förskolor

 

Ställ dig i kö

Är du intresserad av förskoleplats till ditt barn? Hör av dig till oss för mer information!

Klicka här »