Välkommen till förskolorna IQRA!

 

På förskolorna IQRA i Västerås får ditt barn utvecklas i en trygg miljö. Barnet stimuleras på sin egen nivå och får känna sig sedda. Vi jobbar efter styrdokumenten - Läroplanen – aktiva åtgärder för likabehandling – Barnkonventionen – Enhetsplan - Handlingsplan.

Förskolan är inriktad på matematik- och språkundervisning.

Vi anser att hemmet och förskolan ska arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Barnets olika världar ska komplettera varandra och tillsammans forma en helhet. Vi vill hjälpa barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende och lust att utvecklas. 

Vi har en beteendevetare anställd och hög personaltäthet, för att kunna tillgodose alla barns behov.

IQRA är en mångkulturell förskola i Västerås för barn mellan 1 och 5 år. Vi är ett privat alternativ till kommunala förskolor. Vi erbjuder transport.

IQRA Utbildning

Våra förskolor

 

Ställ dig i kö

Är du intresserad av förskoleplats till ditt barn? Hör av dig till oss för mer information!

Klicka här »